☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Łobzie
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Łobzie

Czwartek 15.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe, numery kont

Łobez, dnia 18 marca 2021 rok - Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw

Na podstawie art. 15zzzzzn¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) zawiadamiam o wstrzymaniu na okres 30 dni biegu terminów załatwiania spraw, w tym postępowań administracyjnych, prowadzonych przez tut. Organ administracji publicznej. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15zzzzzn¹ ust. 3 i 4 ww. ustawy:

- czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie wstrzymania biegu terminów są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron,

- ogłoszenie niniejszego zawiadomienia wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia praw strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

Rejestracja pojazdów jest dokonywana po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu wizyty w urzędzie. Telefony kontaktowe: 515 359 790, 515 359 473

Pracujemy  od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30, Rejestracja Pojazdów od godziny 7:30 do 14:30, Prawo Jazdy  od godziny 7:30 do 15:00

Zapisy na bezpłatne usługi: pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja

 

Starosta Łobeski przyjmuje interesantów w sprawie  skarg i wniosków w każdy  wtorek od godziny 9:00 do 16:00, czwartek od godziny. 9:00 do 14:00

 • Starosta  -  Renata Kulik
 • Wicestarosta - Krzysztof Gwóźdź
 • Sekretarz - Ryszard Niemczuk - telefon: 509 484 490
 • Skarbnik  - Sławomir Brodniak – telefon: 515 360 098
 • Sekretariat - Karolina Kubacka - telefon: 91 81 71 403 wew. 0-1 e-mail: sekretariat@powiatlobeski.pl

 

Wykaz dodatkowych dni wolnych w 2021 roku:

 1. dzień 4 czerwca  2021 r. ze względu na święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.,
 2. dzień 24 grudnia 2021 r. ze względu na święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

 

Wydział Komunikacji i Drogownictwa

 • Dyrektor wydziału – Józef Lewandowski –  telefon: 515 361 265
 • Rejestracja pojazdów - Dorota Rokosz telefon- 515 359 790,  Elżbieta Feluś telefon - 515 359 473
 • Prawo jazdy - Katarzyna Iwan, Magdalena Różycka - telefon 515 360 828

Wydział Architektury i Budownictwa

 • Dyrektor wydziału – Jolanta Kutera – telefon: 515 360 624
 • Pracownicy wydziału – telefon:  Grażyna Helstajn, Monika Macedońska telefon - 515 359 554, Ewelina Niestoruk telefon-515 359 813

 Wydział Geodezji i Kartografii  - ul. Głowackiego 4

 • Dyrektor Wydziału, Kierownik PODGiK – Adam Antczak – telefon 515 359 686
 • Zastępca Dyrektora Wydziału – Marcin Pawlak – telefon 515 359 551
 • Wypisy z ewidencji - Ewelina Jasińska - telefon 515 360 174
 • Mapy – Zasób – Tomasz Chatłas – telefon 515 360 244, Kamila Jacewicz – telefon 515 361 269, Agnieszka Nowakowska – telefon 515 361 340, Justyna Pellowska – telefon 515 360 483
 • Referat Ewidencji Gruntów i Budynków – Joanna Antczak – telefon 515 359 431, Barbara Szczubiał – telefon 515 361 356
 • Koordynacja Uzbrojenia Terenu – Jolanta Wierudzka – telefon: 515 360 668
 • Pracownia Mapy Numerycznej – Marcin Pawlak – telefon 515 359 551, Jarosław Marchut – telefon 515 361 118

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami  - ul. Głowackiego 4

 • Dyrektor wydziału – Agata Bas - telefon: 511 194 123
 • Pracownicy wydziału – Elżbieta Raczyńska, Marzena Puszko - telefon: 515 361 285

Wydział Ochrony Środowiska  - ul. Głowackiego 4

 • Dyrektor wydziału – Kamil  Kurzynoga- telefon: 515 360 154
 • Pracownicy wydziału – Agnieszka Perwenis - telefon:  515 361 260, Joanna Rygusińska -  515 359 617

Wydział Oświaty i Kultury

 • Dyrektor wydziału – Jolanta Krajewska-Krupa - telefon: 515 360 368
 • Pracownicy wydziału – Aneta Sędecka - telefon:  515 360 528

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Powiatu

 • Dyrektor wydziału – Sport – Mariusz Szpryngacz - telefon: 515 360 214
 • Sprawy społeczne – Anna Zachura - telefon:  515 360 416
 • Promocja – Ewelina Błaszczyk - telefon: 515 361 344
 • Ochrona Zdrowia – telefon: 515 360 214

Pozostałe stanowiska

 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Joanna Śliwa - telefon: 515 360 943
 • Radca Prawny – Irena Skoniecka - telefon:  508 242 711
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego –  Krzysztof Wawrynowicz- telefon: 91 39 760 96, Bogdan Kielar - telefon: 517 394 403  lub  91 57 88 077 
 • Biuro Rady – Agnieszka Maśnik - telefon: 515 360 463
 • Inspektor Ochrony Danych - Ewa Ilgiewicz-Pawlak - telefon: 511 448 499

Referat Kontroli

 • Kierownik -Ewa Ilgiewicz -Pawlak  telefon: 511 448 499

Referat Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy

 • Inspektor - Rafał Żukowski - telefon: 515 360 983

Referat Inwestycji Powiatowych

 • Inspektor Ds. Budownictwa, Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Małgorzata Ciemnoczołowska-Busz  telefon: 515 359 833

Wydział Finansowy

 • Budżet – Kamila Lis, Małgorzata Dąbro-Świgońska - telefon :515 359 575, Mariola Pańka - telefon: 515 359 344
 • Płace – Ewa Jackiewicz - telefon: 515 361 128
 • Opłaty Skarbu Państwa– Magdalena Wojsz - telefon: 515 361 128

Referat Cyfryzacji Powiatu

 • Kierownik – Remigiusz Kowalec - telefon: 515 360 305
 • Informatyk – Przemysław Lisowski - telefon:  515 360 304
 • Pomoc administracyjna - Damian Piwowarczyk - telefon: 516437059

Wydział Organizacyjno Administracyjny

 • Kierownik Referatu Organizacyjnego – Kamila Podfigurna - telefon: 515 360 815
 • Kadry – Irena Sola -telefon: 515 359 884
 • Pracownicy wydziału – Elżbieta Ungerman, Klaudia Sułkowska - telefon 515 360 456, Paulina Honke, Mateusz Maziarz- telefon: 515 360 065

Dane do faktury

Nabywca: Powiat Łobeski, 73-150 Łobez, ul. Konopnickiej 41, NIP2530176050, REGON 812690536

Płatnik/Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Łobzie, 73-150 Łobez, ul. Konopnickiej 41

Konta bankowe

 • Powiat Łobeski – numer konta 47 1020 2847 0000 1402 0009 5828
 • Skarb Państwa – numer konta 45 1020 2847 0000 1802 0009 6347
 • Opłata skarbowa – numer konta 89 9375 1038 2600 4835 2000 0010
Wytworzył:
Udostępnił:
Przemysław Lisowski
(2020-10-19 10:59:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Remigiusz Kowalec
(2021-04-01 13:06:43)

 
 
liczba odwiedzin: 4160499

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X