☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Łobzie
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w  Łobzie

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Oświaty i Kultury (WEK)

Dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury: Jolanta Krajewska-Krupa , nadzoruje Starosta

 

  • Jolanta Krajewska-Krupa, pokój numer 17 - telefon: 515 360 368 e-mail: jkrupa@powiatlobeski.pl
  • Aneta Sędecka, pokój numer 17 - telefon:  515 360 528 e-mail: asedecka@powiatlobeski.pl
 

 

 Do zadań Wydziału Oświaty i Kultury należy:

1) realizacja zadań związanych z tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją i prowadzeniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych a także współpraca z Kuratorium Oświaty,

2) prowadzenie spraw związanych z systemem informacji oświatowej,

3) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji na szkoły niepubliczne i ich rozliczaniem,

4) badanie potrzeb oświatowych oraz przygotowywanie projektów ich zaspokajania na terenie powiatu,

5) ustalanie planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,

6) wizytowanie i kontrolowanie podległych placówek oświatowych zgodnie z kompetencjami ustawowymi,

7) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i organizacyjną jednostek oświatowych,

8) opiniowanie wniosków dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach oświatowych,

9) współdziałanie w zakresie opracowania budżetów jednostek oświatowych,

10) przygotowywanie regulaminów wynagradzania nauczycieli,

11) współpraca w sprawie oceny pracy dyrektorów jednostek oświatowych, z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

12) przygotowywanie pierwszego statutu szkołom i placówkom oświatowym,

13) rozpatrywanie wniosków o podjęciu postępowania egzaminacyjnego awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, przeprowadzanie i prowadzenie egzaminów o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

14) przygotowywanie opinii dotyczącej odwołań od decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczycieli przez dyrektorów jednostek oświatowych,

15) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursów na dyrektorów jednostek oświatowych,

16) realizacja zadań związanych z zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

17) przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej i placówki niepublicznej przez osobę prawną lub fizyczną,

18) opiniowanie arkuszy organizacyjnych placówek przy współpracy Skarbnika Powiatu,

19) nadzór merytoryczny nad prawidłowością przygotowania i przeprowadzenia stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół,

20) prowadzenie ewidencji placówek oświaty publicznej i niepublicznej oraz placówek kształcenia ustawicznego,

21) opracowywanie planów upowszechniania kultury na terenie powiatu oraz kalendarza imprez kulturalnych organizowanych w powiecie, a także nadzór nad ich realizacją,

22) planowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu kultury,

23) przygotowywanie materiałów w zakresie kultury na potrzeby Rady Powiatu, w tym projektów uchwał,

24) prowadzanie spraw związanych z zadaniami powiatu w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej,

25) prowadzanie spraw związanych z zadaniami powiatu w zakresie organizacji amatorskiego ruchu artystycznego,

26) nadzór merytoryczny nad realizacją porozumień zawartych z Miejską Biblioteką Publiczną w Łobzie i Łobeskim Domem Kultury,

27) wykonywanie zadań Powiatu w zakresie ochrony zabytków,

28) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na ochronę zabytków,

29) nadzór nad wykonaniem umów w zakresie działania Wydziału.

30) nadzór nad działalnością Zespołu Szkół w Łobzie,

31) nadzór nad działalnością Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łobzie,

32) wykonywanie wyznaczonych zadań w zakresie obronności, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.


 

Wytworzył:
Starosta
Udostępnił:
Remigiusz Kowalec
(2003-06-26 12:11:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Piwowarczyk
(2021-02-08 14:56:06)

 
 
liczba odwiedzin: 4194040

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X