☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Łobzie
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w  Łobzie

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Finansowy (WFP)

Wydział Finansowy, nadzoruje Starosta

 

  • Skarbnik - Sławomir Brodniak, pokój numer 16 - telefon: 515 360 098 e-mail: skarbnik@powiatlobeski.pl
  • Budżet – Kamila Lis, pokój numer 19 - telefon: 515 359 575 e-mail: klis@powiatlobeski.pl
  • Małgorzata Dąbro-Świgońska, pokój numer 19 - telefon: 515 359 575 e-mail: mdabro@powiatlobeski.pl
  • Mariola Pańka, pokój numer 19 - telefon: 515 359 344 e-mail mpanka@powiatlobeski.pl
  • Płace – Ewa Jackiewicz, pokój numer 18 - telefon: 515 361 128 e-mail: ejackiewicz@powiatlobeski.pl
  • Opłaty Skarbu Państwa– Magdalena Wojsz, pokój numer 18 - telefon: 515 361 128 e-mail mwojsz@powiatlobeski.pl
 

 

 Do zadań Wydziału Finansowego należy :

1) planowanie dochodów i wydatków budżetowych poprzez:

a) gromadzenie i uzgadnianie materiałów koniecznych do opracowania budżetu Powiatu,

b) opracowywanie projektu budżetu powiatu i zmian w budżecie,

c) współpracę z Radą Powiatu i Zarządem Powiatu w sprawach dotyczących gospodarki finansowej.

2) realizacja dochodów i wydatków budżetowych poprzez:

a) kontrolę nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Powiatu,

b) prowadzenie rachunkowości budżetowej Powiatu, Starostwa i związanej z tym księgowości analitycznej i syntetycznej,

c) opracowywanie sprawozdań oraz analiz z wykonania budżetu Powiatu i Starostwa,

d) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Starostę,

e) prowadzenie ewidencji i windykacji należności Skarbu Państwa oraz należności Powiatu,

f) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

g) prowadzenie ewidencji środków trwałych stanowiących własność Powiatu.

3) nadzór nad gospodarką finansową powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym:

a) opiniowanie planów finansowych,

b) kontrola prowadzenia rachunkowości i prawidłowości dysponowania przyznanymi środkami finansowymi,

4) dokonywanie naliczania i wypłat wynagrodzeń pracownikom Starostwa, w tym:

a) odprowadzanie należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy oraz urzędu skarbowego,

b) prowadzenie rachunkowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

c) prowadzenie dokumentacji w ww. zakresach,

5) nadzór nad obiegiem dokumentów (dowodów księgowych), określenie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

6) nadzór nad wykonywaniem umów bankowych, kredytowych i innych umów mieszczących się w zakresie działania Wydziału.

7) wykonywanie wyznaczonych zadań z zakresu obronności, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

 

 

Wytworzył:
Starosta
Udostępnił:
Remigiusz Kowalec
(2003-06-18 11:17:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Piwowarczyk
(2021-02-08 15:01:44)

 
 
liczba odwiedzin: 4194111

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X