☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Łobzie
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w  Łobzie

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Organizacyjno Administracyjny (WOA)

Dyrektor Wydziału Organizacyjno Administracyjny - Ryszard Niemczuk,  nadzoruje Starosta

 

  • Kierownik Referatu Organizacyjnego – Kamila Podfigurna, pokój numer 6 - telefon: 515 360 815 e-mail kpodfigurna@powiatlobeski.pl
  • Kadry – Irena Sola, pokój numer 6a - telefon: 515 359 884 e-mail: kadry@powiatlobeski.pl
  • Biuro Obsługi Interesanta  Elżbieta Ungerman, pokój numer 5 - telefon 515 360 456 e-mail: eungerman@powiatlobeski.pl
  • Klaudia Sułkowska, pokój numer 5 - telefon 515 360 456 e-mail: ksulkowska@powiatlobeski.pl
  • Paulina Honke, pokój numer 6 - e-mail: phonke@powiatlobeski.pl
  • Mateusz Maziarz, pokój numer 6 - telefon: 515 360 065 e-mail:mmaziarz@powiatlobeski.pl

 

 

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Starostwa,

2) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników Starostwa,

3) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny i porządku pracy w Starostwie,

4) prowadzenie systemu szkolenia i kształcenia pracowników Starostwa,

5) organizacja praktyk uczniowskich i studenckich w Starostwie,

6) wprowadzanie nowych oraz doskonalenie istniejących metod obsługi interesantów,

7) gospodarka środkami trwałymi i wyposażeniem Starostwa oraz zabezpieczenie potrzeb techniczno - materiałowych Starostwa,

8) planowanie i nadzór nad realizacją remontów i konserwacji urządzeń technicznych,

9) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,

10) realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową,

11) zapewnienie ochrony i ubezpieczenia mienia Starostwa,

12) prowadzenie dokumentacji technicznej budynków i zapewnienie terminowego wykonania niezbędnych przeglądów,

13) prowadzenie rejestru zamówień i zleceń oraz rejestru faktur,

14) współpraca z Biurem Rady i Zarządu w organizacji posiedzeń organów kolegialnych.

15) wykonywanie wyznaczonych zadań z zakresu obronności, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego,

16) nadzór nad wykonaniem umów w zakresie dostaw energii, opału, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, czasopism i wydawnictw, środków czystości, mebli i wyposażenia, usług pocztowych, usług ochrony, szkoleń, usług prawniczych, ubezpieczenia mienia i innych umów mieszczących się w zakresie działania Wydziału.

17) Do zadań Archiwum Zakładowego należy:

a) prowadzenie  archiwum zakładowego,   zgodnie  z  przepisami  zawartymi w instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej,

b) przyjmowanie   dokumentacji   archiwalnej   z   komórek   organizacyjnych, zapewnienie prawidłowego jej oznakowania i przechowywania,

c) udostępnianie dokumentacji archiwalnej osobom zainteresowanym,

d) archiwista jest koordynatorem czynności kancelaryjnych.

18) Do zadań Biura Obsługi Interesanta należy:

a) informowanie interesantów o sposobie załatwienia sprawy,

b) przyjmowanie od interesantów wniosków i innych dokumentów,

c) przyjmowanie od wydziałów korespondencji do interesantów,

d) wydawanie interesantom korespondencji urzędowej,

e) wydawanie przesyłek upoważnionym pracownikom poczty lub dostarczanie ich do placówki pocztowej,

f) odbieranie korespondencji od upoważnionego pracownika poczty lub z placówki pocztowej,

g) odbieranie przesyłek kurierskich,

h) prowadzenie dziennika korespondencji.

19) Do zadań Biura Rzeczy Znalezionych należy:

a) przyjmowanie do przechowania rzeczy znalezionych,

b) zabezpieczenie przyjętych rzeczy przed utratą bądź zniszczeniem,

c) poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru przechowywanych rzeczy,

d) wydawanie rzeczy osobom uprawnionym,

e) likwidacja rzeczy niepodjętych przez osoby uprawnione.

 

 

Wytworzył:
Starosta
Udostępnił:
Remigiusz Kowalec
(2003-06-18 11:19:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Piwowarczyk
(2021-02-08 14:56:29)

 
 
liczba odwiedzin: 4194089

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X