☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Łobzie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

 

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek (na wniosek udostępniana jest informacja, która nie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, lub nie jest udostępniona w inny sposób)

 

Opłaty:
Dostęp do informacji jest bezpłatny. W przypadku, kiedy z udostępnieniem informacji wiążą się koszty, wnioskodawca jest zobowiązany uiścić opłatę odpowiadającą tym kosztom.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Łobzie, pokój nr 21.

   

Termin załatwienia sprawy:
Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, kiedy informacja nie może być udostępniona we wskazanym wyżej terminie organ powiadamia o powodach opóźnienia  i określa termin załatwienia sprawy, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Starosty Łobeskiego. Podmiotowi, któremu odmówiono udostępnienia  informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę  inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje  prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie informacji.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. nr 112, poz. 1198 z 2001 r.).

Wytworzył:
Joanna Jaruzel
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Lisowski Przemysław
(2019-05-15 10:07:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4275482