☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Łobzie
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w  Łobzie

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Cyfryzacji Powiatu (RCP)

Referatu Cyfryzacji Powiatu nadzoruje Ryszard Niemczuk

 

Kierownik Referatu - Remigiusz Kowalec, pokój numer 21 - tel. 515 360 305 e-mail: rkowalec@powiatlobeski.pl

Informatyk - Przemysław Lisowski, pokój numer 21 - tel. 515 360 304 e-mail: plisowski@powiatlobeski.pl

Pomoc administracyjna - Damian Piwowarczyk, pokój numer 21 - tel. 516 437 059 e-mail: dpiwowarczyk@powiatlobeski.pl

 

 

Do zadań Referatu Cyfryzacji Powiatu należy:

1) gospodarka sprzętem komputerowym, identyfikacja potrzeb w tym zakresie i planowanie ich zaspokojenia,

2) zapewnienie sprawnego i ciągłego funkcjonowania sprzętu,

3) administrowanie siecią komputerową,

4) zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych,

5) współpraca we wdrażaniu polityki bezpieczeństwa w urzędzie,

6) inicjowanie rozwiązań podnoszących efektywność wykonywania zadań oraz bezpieczeństwo danych gromadzonych przez starostwo a także powodujących obniżenie kosztów funkcjonowania,

7) zabezpieczenie danych przed utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych,

8) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych i Pełnomocnikiem ds. Informacji Niejawnych,

9) wykonywanie wyznaczonych zadań w zakresie obronności, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego,

10) świadczenie pomocy technicznej w tym serwis sprzętu komputerowego będącego na stanie,

11) diagnozowanie i usuwanie awarii sprzętu komputerowego oraz realizacje umów z firmami świadczącymi usługi pogwarancyjnego sprzętu komputerowego,

12) nadzór nad wykonaniem umów w zakresie informatyki i usług telekomunikacyjnych.

2. Kierownik referatu wykonuje zadania Administratora Systemów Informatycznych (ASI), do których należy:

1) bieżący nadzór oraz zapewnianie optymalnej ciągłości działania systemu informatycznego w tym opracowanie procedur określających zarządzanie systemem i informatycznym przetwarzającym dane osobowe,

2) reagowanie bez zbędnej zwłoki, w przypadku naruszenia bądź powstania zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych,

3) przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,

4) analizę raportów wszelkich zdarzeń w tym incydentów związanych z bezpieczeństwem systemów przetwarzania danych,

5) zapewnienie zgodności wszystkich wdrażanych systemów przetwarzania danych osobowych z ustawą oraz z Polityką Bezpieczeństwa i Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym w Starostwie,

6) instalację i konfigurację oprogramowania i sprzętu typu „stand-alone", sieciowego i serwerowego używanego do przetwarzania danych osobowych,                                   -

7) konfigurację i administrację oprogramowaniem systemowym i sieciowym zabezpieczającym dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem,

8) nadzór nad czynnościami związanymi ze sprawdzaniem systemu pod kątem obecności szkodliwego oprogramowania,

9) nadzór nad systemem komunikacji w sieci komputerowej oraz przesyłaniem danych za pośrednictwem urządzeń teletransmisji,

10) wykonywanie i zarządzanie kopiami awaryjnymi oprogramowania systemowego (w tym danych osobowych oraz zasobów umożliwiających ich przetwarzanie) i sieciowego,

11) wykonywanie i przechowywanie dokumentacji określonej w polityce bezpieczeństwa,

12) nadzór nad wdrożeniem i zarządzanie aplikacjami (przeglądanie, nadawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom, itp.), w których przetwarza się dane osobowe,

13) zatwierdzanie wniosków zgłoszeń do rejestracji zbiorów danych osobowych w części E i F,

14) umożliwienie przeprowadzenia kontroli systemu informatycznego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

3. Kierownik referatu wykonuje zadania Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, do których należy:

1) monitorowanie zagrożenia w cyberprzestrzeni,

2) informowanie pracowników Starostwa o zagrożeniach bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i udzielanie im wskazówek co do sposobu postępowania,

3) wdrażanie działań określonych w wytycznych dla stopni alarmowych zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w przypadku ich wprowadzenia.

4. Referat Cyfryzacji Powiatu może pełnić funkcję centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie informatyki na zasadach i w zakresie określonym uchwałą Rady Powiatu.

Wytworzył:
Ryszard Niemczuk
Udostępnił:
Remigiusz Kowalec
(2012-07-12 09:46:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Piwowarczyk
(2021-02-08 14:58:31)

 
 
liczba odwiedzin: 4194039

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X