☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Łobzie
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w  Łobzie

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

 

Opis sprawy

Postępowanie w celu uzyskania pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Komórka Urzędu prowadząca sprawę

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Łobzie, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez, pokój nr 35,

tel. 515 360 416  , e-mail: promocja@powiatlobeski.pl

 

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Łobzie, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku

Forma załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek, który powinien zawierać:

- nazwisko, imię lub imiona zmarłego, nazwisko rodowe osoby zmarłej, datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
- datę i miejsce zgonu,
- miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
- miejsce pochówku,
- środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,
- nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy.
- seria i numer dokumentu tożsamości wnioskodawcy,

2.     Przetłumaczony na język polski akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz określający przyczynę zgonu

3.     W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w w/w dokumentach do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu następujących chorób zakaźnych: cholera, dur

4.     W przypadku, gdy o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa ubiega się wyspecjalizowania firma pogrzebowa do wniosku należy dołączyć oświadczenie osoby upoważnionej do pochowania zmarłego o zleceniu firmie załatwienie wszystkich formalności związanych z transportem i pochówkiem zmarłego

Opłaty

Opłaty nie pobiera się

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Łobeskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U z 2007 r. Nr 249, poz. 1866)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich
z obcego państwa może złożyć najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej,
a mianowicie:

- pozostały małżonek(ka);

- krewni zstępni

- krewni wstępni

- krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa

- powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

Wnioski i inne

wzory pism do wykorzystania

WNIOSEK

UPOWAŻNIENIE

OŚWIADCZENIE

 


 
 
liczba odwiedzin: 4034637

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X