☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Łobzie
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w  Łobzie

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych - Ewa Ilgiewicz-Pawlak, pokój numer 13 - tel: 511 448 499 e-mail: iod@powiatlobeski.pl

 

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

1) wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu na postawie wyznaczenia przez kierowników tych jednostek,

2) zapewnienie przestrzegania w Starostwie Powiatowym w Łobzie i jednostkach organizacyjnych   I aktów wykonawczych w zakresie w jakim dotyczą one ochrony danych osobowych,

3) informowanie administratorów danych i pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

4) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania w tym wnioskowanie do administratora o organizację tych szkoleń oraz powiązane z tym audyty,

5) konsultowanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych oraz udzielanie w tym zakresie zaleceń oraz monitorowanie ich wykonania,

6) nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem materiałów i dokumentów zawierających dane osobowe we współpracy z ASI w zakresie dotyczącym systemu IT,

7) współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO) i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami,

8) zapewnienie i nadzorowanie opracowania i aktualizacji dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, środki ich ochrony oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

9) zapewnienie przeciwdziałania incydentom oraz prowadzenie rejestru zagrożeń, incydentów i naruszeń ochrony danych osobowych, sporządzania z nich protokołu, oraz sporządzania protokołu uchybienia,

10) sporządzanie planów sprawdzeń w uzgodnieniu z administratorami i opracowywanie w tym zakresie sprawozdań dla administratorów,

11) prowadzenie wykazu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

12) wskazywanie zastosowania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i wykonywania czynności organizacyjnych mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony danych,

13) wnioskowanie o ograniczenie zakresu przetwarzania danych osobowych użytkownikom, którzy powodują zagrożenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,

14) udzielania wytycznych dotyczących usuwania nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli i dostosowania ochrony danych do stanu zgodnego z przepisami prawa,

15) wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Inspektora Ochrony Danych w obowiązujących w danej jednostce Polityce Bezpieczeństwa Informacji i innych instrukcjach w zakresie ochrony danych osobowych,

16) wykonywanie wyznaczonych zadań w zakresie obronności, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

 

Wytworzył:
Ryszard Niemczuk
(2019-01-30)
Udostępnił:
Przemysław Lisowski
(2019-02-01 10:18:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Piwowarczyk
(2021-02-09 11:24:00)

 
 
liczba odwiedzin: 4194083

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X