Informacje Rzecznika Konsumentów i wzory wniosków

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela mieszkańcom powiatu łobeskiego

bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach związanych z ochroną konsumentów, w szczególności:

- udziela porad konsumenckich i informacji prawnych;

- pomaga konsumentom przygotować pisma reklamacyjne;

- występuje do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów;

- prowadzi edukację konsumencką

- współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami;

- wykonuje inne zadania określone w przepisach.

 PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

 Wzory pism 

!  Wniosek do rzecznika o wystąpienie w sprawie  !

Godziny pracy Rzecznika :

Poniedziałek, Środa 7:30-15:30, Wtorek 7:30-11:30

parter pokój nr 1, Wydział Geodezji i Kartografii ul. Głowackiego 4

Joanna Śliwa tel. 515 360 943, email: jsliwa@powiatlobeski.pl

Wytworzył:
Joanna Śliwa
Udostępnił:
Remigiusz Kowalec
(2018-05-07 10:50:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Piwowarczyk
(2020-02-18 09:00:47)