Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (PON)

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych pokój nr 20

 

Zbigniew Żurawek, tel. 91 39-760-96, nadzoruje Starosta

 

 

 Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1) zapewnienie właściwej ochrony informacji niejawnych,

2) kierowanie pionem ochrony, w skład którego wchodzą:

a) Kancelaria Dokumentów Niejawnych,

b) Administrator Systemu BSK,

c) Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

3) opracowywanie wykazu rodzajów informacji niejawnych oraz prowadzenia wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnej,

4) ochrona informacji niejawnych w sieciach teleinformatycznych,

5) zapewnienie ochrony fizycznej Starostwa,

6) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu,

7) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,

8) opracowywanie planu ochrony Starostwa i jego jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie jego realizacji,

9) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

10) współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

11) przeprowadzanie postępowań sprawdzających i nadawanie uprawnień do dostępu do informacji niejawnych.