Kancelaria Dokumentów Niejawnych (KNP)

Kancelaria Dokumentów Niejawnych - pokój nr 20

Krzysztof Wawrynowicz, nadzoruje Starosta

Do zadań Kancelarii Dokumentów Niejawnych należy:

1) bezpośredni nadzór na obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne w Starostwie,

2) udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne osobom posiadającym odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie,

3) egzekwowanie zwrotu wydanych dokumentów zawierających informacje niejawne,

4) właściwe oznaczanie i rejestrowanie dokumentów zawierających informacje niejawne oraz prowadzenie rejestrów dokumentów: rejestru dzienników, książek ewidencyjnych, teczek, dziennika ewidencji, książki doręczeń przesyłek miejscowych, wykazu przesyłek nadanych,

5) zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego przy przetwarzaniu informacji niejawnych za pośrednictwem Bezpiecznej Stacji Komputerowej (BSK).