Sekretarz

Funkcję Sekretarza Powiatu  Łobeskiego sprawuje – Grzegorz Wasilewicz

 Sekretarz

Sekretariat, pokój nr 21,

tel. 508 242 715

e-mail: sekretarz@powiatlobeski.pl