EPUAP:/Powiatlobeski/SkrytkaESP

Pracujemy  od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.   Rejestracja Pojazdów od 7.30 do 14.30

tel. 91 81 71 403    fax. 91 81 71 403 wew. 0-2

sekretariat@powiatlobeski.pl   https://www.powiatlobeski.pl   http://powiatlobeski.giportal.pl/

ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez, 

Wydziały: Geodezji i Kartografii i Ochrony Środowiska ul. Głowackiego 4

Starosta Łobeski przyjmuje interesantów w sprawie  skarg i wniosków w każdy  wtorek od godz. 9.00 do 16.00, czwartek od godz. 9.00 do 14.00

Biuro Obsługi Interesanta - 918 171 403 w. 0-1

BIURO PASZPORTOWE  91-397-49-79 biuro w Urzędzie Miejskim w Łobzie

Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Dyrektor wydziału - 515 361 265
Rejestracja Pojazdów - 515 359 790, 515 359 473
Prawo Jazdy - 515 360 828
Wydział Architektury i Budownictwa
Dyrektor wydziału - 515 360 624
Pracownicy wydziału - 515 359 833, 515 359 554, 515 359 813
Wydział Geodezji i Kartografii  - ul. Głowackiego 4
Dyrektor wydziału - 508 242 716
Kierownik PODKiG - 515 359 686
Wypisy z ewidencji - 515 361 269
Mapy - Zasób - 515 361 340, 515 360 244, 515 360 483
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków - 515 359 431, 515 361 356
Koordynacja Uzbrojenia Terenu - 515 360 668
Mapy Numeryczne - 515 361 118, 515 359 551
Referat Gospodarki Nieruchomościami - 515 361 285
Wydział Ochrony Środowiska - ul. Głowackiego 4
Dyrektor wydziału - 515 359 617
Pracownicy wydziału - 515 361 260, 515 360 154
Wydział Oświaty i Kultury
Dyrektor wydziału - 515 360 368
Pracownicy wydziału - 515 360 528
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu
Dyrektor wydziału - 515 360 174
Zamówienia Publiczne - 515 360 983
Sport - 515 360 214
Sprawy społeczne - 515 360 416
Promocja - 515 361 344
Samodzielne Stanowiska
Radca Prawny / Powiatowy Rzecznik Konsumenta - 515 360 943
Zarządzanie Kryzysowe / (PCZK) - 91 39 760 96, 915788077
Biuro Rady - 515 360 463
Referat Cyfryzacji Powiatu - 515 360 305, 515 360 304
Stanowisko do spraw kontroli - 511 194 133
Wydział Finansowy
Budżet - 515 359 344, 515 359 575
Płace - 515 361 128
Opłaty Skarbu Państwa - 515 361 128
Wydział Organizacyjny
Dyrektor wydziału - 511 448 499
Pracownicy wydziału - 515 360 815

Dane do FV :

NABYWCA: 

Powiat Łobeski, 73-150 Łobez , ul. Konopnickiej 41

NIP 253-01-76-050, REGON 812690536

PŁATNIK/ODBIORCA: 

Starostwo Powiatowe w Łobzie, 73-150 Łobez, ul. Konopnickiej 41

--------------------------------------------------------------------------------------------

POWIAT ŁOBESKI konto: 47 1020 2847 0000 1402 0009 5828

Skarb Państwa konto: 45 1020 2847 0000 1802 0009 6347

Opłata skarbowa : Bank Spółdzielczy w Goleniowie o/ Łobez 

konto: 89 9375 1038 2600 4835 2000 0010

Wytworzył:
Udostępnił:
Remigiusz Kowalec
(2018-07-19 11:11:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Remigiusz Kowalec
(2018-10-18 11:38:12)