EPUAP:/Powiatlobeski/SkrytkaESP

Pracujemy  od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.  

Rejestracja Pojazdów od 7.30 do 14.30

Prawo Jazdy  od 7.30 do 15.00

tel. 91 81 71 403    fax. 91 81 71 403 wew. 0-2

sekretariat@powiatlobeski.pl   https://www.powiatlobeski.pl   http://powiatlobeski.giportal.pl/

ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez, 

Wydziały: Geodezji i Kartografii i Ochrony Środowiska ul. Głowackiego 4

Starosta Łobeski przyjmuje interesantów w sprawie  skarg i wniosków w każdy  wtorek od godz. 9.00 do 16.00, czwartek od godz. 9.00 do 14.00

Biuro Obsługi Interesanta - 918 171 403 w. 0-1

BIURO PASZPORTOWE  91-397-49-79 biuro w Urzędzie Miejskim w Łobzie

Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Dyrektor wydziału - 515 361 265
Rejestracja Pojazdów - 515 359 790, 515 359 473
Prawo Jazdy - 515 360 828
Wydział Architektury i Budownictwa
Dyrektor wydziału - 515 360 624
Pracownicy wydziału - 515 359 833, 515 359 554, 515 359 813
Wydział Geodezji i Kartografii  - ul. Głowackiego 4
Dyrektor wydziału - 508 242 716
Kierownik PODGiK - 515 359 686
Wypisy z ewidencji - 515 361 269
Mapy - Zasób - 515 361 340, 515 360 244, 515 360 483
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków - 515 359 431, 515 361 356
Koordynacja Uzbrojenia Terenu - 515 360 668
Mapy Numeryczne - 515 361 118, 515 359 551
Referat Gospodarki Nieruchomościami - 515 361 285
Wydział Ochrony Środowiska - ul. Głowackiego 4
Dyrektor wydziału - 515 359 617
Pracownicy wydziału - 515 361 260, 515 360 154
Wydział Oświaty i Kultury
Dyrektor wydziału - 515 360 368
Pracownicy wydziału - 515 360 528
Wydział Spraw Społecznych  i Promocji Powiatu
Dyrektor wydziału - 515 360 214
Sport - 515 360 214
Sprawy społeczne - 515 360 416
Promocja - 515 361 344
Ochrona Zdrowia 515 360 174
Samodzielne Stanowiska
Radca Prawny / Powiatowy Rzecznik Konsumenta - 515 360 943
Zarządzanie Kryzysowe / (PCZK) - 91 39 760 96, 915788077
Biuro Rady - 515 360 463
Referat Cyfryzacji Powiatu - 515 360 305, 515 360 304
Stanowisko do spraw kontroli - 511 194 133
Inspektor Ochrony Danych -511 448 499
Zamówienia Publiczne i Pozyskiwanie Funduszy - 515 360 983
Wydział Finansowy
Budżet - 515 359 344, 515 359 575
Płace - 515 361 128
Opłaty Skarbu Państwa - 515 361 128
Wydział Organizacyjny
Dyrektor wydziału - 508 242 715
Kadry - 515 359 884
Pracownicy wydziału - 515 360 815, 515 360 456, 515 360 065

Dane do Faktury:

NABYWCA:  Powiat Łobeski,  73-150 Łobez , ul. Konopnickiej 41,  NIP 253-01-76-050, REGON 812690536

PŁATNIK/ODBIORCA:  Starostwo Powiatowe w Łobzie, 73-150 Łobez, ul. Konopnickiej 41

--------------------------------------------------------------------------------------------

POWIAT ŁOBESKI konto: 47 1020 2847 0000 1402 0009 5828

Skarb Państwa konto: 45 1020 2847 0000 1802 0009 6347

Opłata skarbowa : Bank Spółdzielczy w Goleniowie o/ Łobez 

konto: 89 9375 1038 2600 4835 2000 0010

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Remigiusz Kowalec
(2018-07-19 11:11:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Remigiusz Kowalec
(2019-04-10 09:26:39)