Grafik dyżurów Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Łobzie w 2020 r.

Dyżury pełnione będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie, pokój nr 24 w dniach:

 

Przewodniczący Ryszard Sola s. Stefana w poniedziałki od 16 - 17

 10.02., 02.03., 23.03., 20.04., 11.05., 01.06., 22.06., 14.09., 05.10., 26.10., 16.11., 07.12., 28.12.,

Wiceprzewodniczący Ryszard Sola s. Józefa w poniedziałki 15,15 - 16,15

17.02., 09.03., 30.03., 27.04., 18.05., 08.06., 29.06, 21.09., 12.10., 02.11., 23.11., 14.12.,

Wiceprzewodnicząca Janina Mazuro w poniedziałki 15,30 - 16,30  - dyżur pełniony będzie  w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie

03.02., 24.02., 16.03., 06.04., 04.05., 25.05., 15.06., 07.09., 28.09., 19.10., 09.11., 30.11., 21.12.,