Zamierzenia działań władzy uchwałodawczej i wykonawczej