Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie

 

 

 Sekretarz

1. Rejestr skarg i wniosków


Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich:

1.   Rejestr stowarzysz

Wydział Organizacyjno-Administracyjny:

1.  Rejestr korespondencji wychodzącej

2.  Rejestr umów

3.  Rejestr zleceń i zamówień

 

 

Wydział Komunikacji i Drogownictwa:

 

1.      Rejestr upoważnień do przeprowadzania badań technicznych,

2.      Rejestr decyzji o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdem,

3.      Rejestr instruktorów i wydanych legitymacji instruktora nauki jazdy,

4.      Rejestr zezwoleń na prowadzenie szkolenia w zakresie nauki jazdy,

5.      Rejestr wydanych międzynarodowych praw jazdy,

6.      Rejestr wydanych praw jazdy,

7.      Rejestr wyrejestrowanych pojazdów z powodu zniszczenia /kasacji/, wyjazdu za granicę, kradzieży,

8.      Rejestr zarejestrowanych pojazdów,

 

Wydział Geodezji i Kartografii:

 

1.     Rejestr ewidencja gruntów i budynków,

2.     Rejestr zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej

3.     Rejestr zgłoszenia robót geodezyjnych

 

Wydział Oświaty:

 

1.      Rejestr ewidencji placówek oświaty publicznej

2.      Rejestr niepublicznych placówek oświatowych

 

 
 
 
 
Wytworzył:
Bożena Pacholska
Udostępnił:
Remigiusz Kowalec
(2003-06-25 10:12:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Remigiusz Kowalec
(2015-02-06 12:30:37)