Adres, telefony, NIP, konta

 

 „Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”

„Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”

 

Pracujemy od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30

Rejestracja Pojazdów od godziny 7:30 do 14:30, Prawo Jazdy  od godziny 7:30 do 15:00

Rejestracja pojazdów jest dokonywana po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu wizyty w urzędzie. Telefony kontaktowe: 515 359 790, 515 359 473, 507 426 922

 

Dane do faktury

Nabywca: Powiat Łobeski, 73-150 Łobez, ul. Konopnickiej 41, NIP2530176050, REGON 812690536

Płatnik/Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Łobzie, 73-150 Łobez, ul. Konopnickiej 41

 

 • Starostwo Powiatowe w Łobzie
 • Telefon: 91 81 71 403
 • Adres: ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez
 • NIP 2530104286
 • REGON 812424310
 • Biuro Obsługi Interesanta - telefon: 91 81 71 403 wew. 0-3
 • Sekretariat Starosty - telefon: 91 81 71 403 wew. 0-1
 • Biuro paszportowe w Urzędzie Miejskim w Łobzie –telefon: 91 397 49 79
 • sekretariat@powiatlobeski.pl
 • https://powiatlobeski.pl
 • http://powiatlobeski.giportal.pl

 

 • eDoręczenia: AE:PL-13809-13544-SDSJF-29
 • EPUAP: /Powiatlobeski/SkrytkaESP

Zapisy na bezpłatne usługi: pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja

Starosta Łobeski przyjmuje interesantów w sprawie  skarg i wniosków w każdy  wtorek od godziny 9:00 do 16:00, czwartek od godziny. 9:00 do 14:00

 • Starosta  -  Renata Kulik
 • Wicestarosta - Krzysztof Gwóźdź
 • Sekretarz - Ryszard Niemczuk
 • Skarbnik  - Sławomir Brodniak – telefon: 515 360 098
 • Sekretariat - Karolina Kubacka - telefon: 91 81 71 403 wew. 0-1 e-mail: sekretariat@powiatlobeski.pl

Wydział Komunikacji i Drogownictwa

Rejestracja pojazdów jest dokonywana po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu wizyty w urzędzie. Telefony kontaktowe: 515 359 790, 515 359 473, 507 426 922

 • Dyrektor wydziału – Józef Lewandowski –  telefon: 515 361 265
 • Rejestracja pojazdów - Dorota Rokosz - telefon: 515 359 790,  Dominika Wojewódka - telefon: 507 426 922, Elżbieta Feluś - telefon: 515 359 473
 • Prawo jazdy - Katarzyna Iwan, Magdalena Różycka - telefon 515 360 828

Wydział Architektury i Budownictwa

 • Dyrektor wydziału – Jolanta Kutera – telefon: 515 360 624
 • Pracownicy wydziału – Grażyna Helstajn - telefon: 515 359 554, Klaudia Pyrczak - telefon: 515 359 813,  Monika Macedońska - telefon: 507 427 068, Ewelina Niestoruk - telefon: 507 426 524

 Wydział Geodezji i Kartografii  - ul. Głowackiego 4

 • Dyrektor Wydziału, Kierownik PODGiK – Adam Antczak – telefon: 515 359 686
 • Zastępca Dyrektora Wydziału – Marcin Pawlak – telefon: 515 359 551
 • Wypisy z ewidencji gruntów i budynków- Ewelina Jasińska - telefon: 515 360 174
 • Mapy – Zasób – Tomasz Chatłas – telefon: 515 360 244, Kamila Jacewicz – telefon: 515 361 269, Justyna Pellowska – telefon: 515 360 483
 • Referat Ewidencji Gruntów i Budynków – Joanna Antczak – telefon: 515 359 431, Barbara Szczubiał, Karolina Jaworska – telefon: 515 361 356
 • Koordynacja Uzbrojenia Terenu – Jolanta Wierudzka – telefon: 515 360 668
 • Pracownia Mapy Numerycznej – Jarosław Marchut – telefon: 515 361 118, Agnieszka Nowakowska – telefon: 515 361 340

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami  - ul. Głowackiego 4

 • Dyrektor wydziału – Agata Bas - telefon: 511 194 123
 • Pracownicy wydziału – Elżbieta Raczyńska, Marzena Puszko - telefon: 515 361 285

Wydział Ochrony Środowiska  - ul. Głowackiego 4

 • Dyrektor wydziału – Kamil Kurzynoga - telefon: 515 360 154
 • Pracownicy wydziału – Agnieszka Perwenis - telefon:  515 361 260, Anna Wańcowicz - telefon: 515 359 617, Natalia Królikowska - telefon: 515 359 617,

Wydział Oświaty i Kultury

 • Dyrektor wydziału – Jolanta Krajewska-Krupa - telefon: 515 360 368
 • Pracownicy wydziału – Aneta Sędecka - telefon: 515 360 528

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Powiatu

 • Dyrektor wydziału – Sport – Mariusz Szpryngacz - telefon: 507 426 713
 • Sprawy Społeczne – Anna Zachura - telefon:  515 360 416
 • Promocja – Magdalena Chechła- telefon: 515 361 344,  telefon: 515 360 214,Ewelina Błaszczyk - telefon: 515 361 344
 • Ochrona Zdrowia – telefon: 507 426 713

Pozostałe stanowiska

 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Joanna Śliwa - telefon: 515 360 943
 • Radca Prawny – Irena Skoniecka - telefon:  508 242 711
 • Biuro Rady – Agnieszka Maśnik - telefon: 515 360 463
 • Inspektor Ochrony Danych - Ewa Ilgiewicz-Pawlak - telefon: 511 448 499

Referat Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego) ul. Przemysłowa 2

 • Krzysztof Wawrynowicz - telefon: 91 57 880 77; fax. 91 39 737 88
 • Bogdan Kielar - telefon: 517 394 403

Referat Kontroli

 • Kierownik - Ewa Ilgiewicz-Pawlak  telefon: 511 448 499

Referat Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy

 • Inspektor - Rafał Żukowski - telefon: 515 360 983

Referat Inwestycji Powiatowych

 • Inspektor Ds. Budownictwa, Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Małgorzata Ciemnoczołowska-Busz  telefon: 515 359 833

Wydział Finansowy

 • Budżet – Kamila Lis, Anna Sola  telefon: 515 359 344,  telefon: 515 359 575,
 • Płace – Ewa Jackiewicz - telefon: 515 361 128
 • Opłaty Skarbu Państwa– Magdalena Wojsz - telefon: 515 361 128

Referat Cyfryzacji Powiatu

 • Kierownik – Remigiusz Kowalec - telefon: 515 360 305
 • Informatyk – Przemysław Lisowski - telefon: 515 360 304
 • Pomoc administracyjna - Damian Piwowarczyk - telefon: 516437059

Wydział Organizacyjno Administracyjny

 • Kierownik Referatu Organizacyjnego – Kamila Podfigurna - telefon: 515 360 815
 • Kadry – Irena Sola -telefon: 515 359 884
 • Pracownicy wydziału – Elżbieta Ungerman - telefon 515 360 456, Mateusz Maziarz - telefon: 515 360 065, Radosław Siałkowski - 515360508, Paulina Honke - telefon: 511 194 133, Iwona Pulkowska - telefon: 507 426 978

Konta bankowe

 • Powiat Łobeski – numer konta 47 1020 2847 0000 1402 0009 5828
 • Skarb Państwa – numer konta 45 1020 2847 0000 1802 0009 6347
 • Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miejskiego w Łobzie – numer konta 89 9375 1038 2600 4835 2000 0010
Wytworzył:
Udostępnił:
Lisowski Przemysław
(2020-10-19 10:59:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalec Remigiusz
(2024-02-07 12:40:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki